Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöansvarig: Sune Larsson
Brandskyddsansvarig: Sune Larsson

Första förbandslåda

Plats tydligt markerat.

Personlig skyddsutrustning

Varje anställd ska ha erforderlig skyddsutrustning. Arb.miljöansvarig kompletterar vid behov.

Elsäkerhet

Elsäkerheten skall vara betryggande. Jordfelsbrytare skall användas. Maskiner skall regelbundet säkerhetskontrolleras.

Arbeten med “särskild risk”

Arb.miljöansvarig skall planera och genomföra sådana arbeten med för detta utbildad personal.

Erfarenhetsåtervinning

Varje anställd skall omgående rapportera avvikelser eller missförhållanden som kan äventyra miljöarbetet till skyddsombud eller arb.miljöansvarig som kontinuerligt skall samordna sina erfarenheter och återföra desamma till varje anställd.