Kvalitetsplan

 1. Kvalitetspolicy
  Industriboden ska lämna ifrån sig ett arbete med mycket god kvalite
  – Egenkontroll genomförs i enlighet med leverantörens kontrollplan
  – Erforderliga resurser för kvalitetsåtgärder  finns
  – Medarbetarna deltar aktivt i kvalitetsarbete
  – Ny personal får utbildning i kvalitetsfrågor
 2. Organisation
  Kvalitetsansvarig finns namngiven
  Kvalitetsansvarig kontrollerar att rutinerna följs
  Personal genomför egenkontroll och fyller i kontrollplan
 3. Inköp
  Inköp görs hos seriösa företag med kvalitetsprodukter och hög leveranssäkerhet
  Vid inköp från ny leverantör utförs en leverantörskontroll
 4. Processtyrning
  Servicearbete och reparationer utförs enligt leverantörens anvisningar
 5. Kontroll
  Egenkontroll genomförs på varje arbetsplatts i enlighet med leverantörens kontrollplan
 6. Avvikelser
  Felaktigheter som upptäcks vid egenkontroll eller under pågående arbete åtgärdas omgående
  Felaktigheter som upptäcks efter leverans åtgärdas efter beslut av företagsledningen eller kvalitetsansvarig
 7. Erfarenhetsåterföring
  Felaktig hantering av servicearbete analyseras tillsammans med personalen för att motverka upprepning av fel
 8. Upplärning
  Ny personal utbildas internt och externt
  Ny personal får introduktion och arbetar inledningsvis med erfaren personal