Tips och råd vid reparation eller beställning!

För att hanteringen av beställningar och reparationer skall fungera så smidigt som möjligt kommer här lite tips och ideér.

 • Vid beställning av reservdelar – Gå gärna in på Reservdelar & sprängskisser och utnyttja länkarna till maskinleverantörernas hemsida, där kan ni titta på maskinernas sprängskisser och hitta artikelnummer.
 • Krävs det order/beställningsnummer för er egen hanteringen – Glöm inte att lämna detta.
 • Skickar ni maskiner till oss – Använd er gärna utav vår Serviceorder som ni kan skriva ut, fylla i och skicka med paketet.
 • Garantireparationer – Inköpskvitto måste skickas med.
 • Kostnadsförslag – Får vi inget svar på lämnade kostnadsförslag inom 2 veckor skickas maskinen tillbaka och felsökningskostnad + frakt debiteras.
 • Telefonkontakt – Ni kan nå oss 07.00-16.30 mån-tors, 07.00-16.00 fredag. Vid de tillfälle det kan vara svårt att nå oss per telefon tar vi tacksamt emot frågor och beställningar per fax 040-671 4000 eller email: info@industriboden.nu

 


Referenser

God kvalité och service har gjort att Industriboden har växt sedan starten. Vi har förtroendet från ett antal leverantörer att utföra garantireparationer på deras maskiner, bl.a. Ahlsell, Optimera, Prevex, P&G, Hejdes och Skanska. Vi har Garantiverkstad för ett flertal maskiner.

 


Kvalitetsplan

 1. Kvalitetspolicy
  Industriboden ska lämna ifrån sig ett arbete med mycket god kvalite
  – Egenkontroll genomförs i enlighet med leverantörens kontrollplan
  – Erforderliga resurser för kvalitetsåtgärder  finns
  – Medarbetarna deltar aktivt i kvalitetsarbete
  – Ny personal får utbildning i kvalitetsfrågor
 2. Organisation
  Kvalitetsansvarig finns namngiven
  Kvalitetsansvarig kontrollerar att rutinerna följs
  Personal genomför egenkontroll och fyller i kontrollplan
 3. Inköp
  Inköp görs hos seriösa företag med kvalitetsprodukter och hög leveranssäkerhet
  Vid inköp från ny leverantör utförs en leverantörskontroll
 4. Processtyrning
  Servicearbete och reparationer utförs enligt leverantörens anvisningar
 5. Kontroll
  Egenkontroll genomförs på varje arbetsplatts i enlighet med leverantörens kontrollplan
 6. Avvikelser
  Felaktigheter som upptäcks vid egenkontroll eller under pågående arbete åtgärdas omgående
  Felaktigheter som upptäcks efter leverans åtgärdas efter beslut av företagsledningen eller kvalitetsansvarig
 7. Erfarenhetsåterföring
  Felaktig hantering av servicearbete analyseras tillsammans med personalen för att motverka upprepning av fel
 8. Upplärning
  Ny personal utbildas internt och externt
  Ny personal får introduktion och arbetar inledningsvis med erfaren personal

 


Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöansvarig: Sune Larsson
Brandskyddsansvarig: Sune Larsson

Första förbandslåda

Plats tydligt markerat.

Personlig skyddsutrustning

Varje anställd ska ha erforderlig skyddsutrustning. Arb.miljöansvarig kompletterar vid behov.

Elsäkerhet

Elsäkerheten skall vara betryggande. Jordfelsbrytare skall användas. Maskiner skall regelbundet säkerhetskontrolleras.

Arbeten med “särskild risk”

Arb.miljöansvarig skall planera och genomföra sådana arbeten med för detta utbildad personal.

Erfarenhetsåtervinning

Varje anställd skall omgående rapportera avvikelser eller missförhållanden som kan äventyra miljöarbetet till skyddsombud eller arb.miljöansvarig som kontinuerligt skall samordna sina erfarenheter och återföra desamma till varje anställd.

 


Miljöarbete

Sortering tillämpas enligt nedan:

 • Återvinning
 • Återanvändning
 • Brännbart
 • Deponi

Spillvatten /Olja hanteras var för sig i separata behållare för transport till deponi.

Transporter sker genom samlastning i den mån det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Vi arbetar för att vår verksamhet skall ge minsta möjliga påverkan på såväl inre som yttre miljö.

Vi skall utöver gällande miljökrav, normer och förväntningar arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet.

Varje anställd skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet.

Inga svar

Lämna ett svar